تماس با مرکزتخصصی طب کار ستایش کار

آدرس

خیابان شریعتی ، پل سید خندان ، خیابان ارسباران ، خیابان عطار ، پلاک 67 ، زنگ تک

تلفن

021-22860777

ایمیل

setayeshkarteb@gmail.com

مسیر اتوبوس

مسیر بی آر تی و اتوبوس در بزرگراه شهید سلیمانی (رسالت ) : ایستگاه بهشت مادران ، خیابان عطار ،
پلاک 67 ، زنگ تک

مسیر اتوبوس خیابان شریعتی : ایستگاه پل سیدخندان، خیابان ارسباران ، خیابان عطار ، پلاک 67 ، زنگ تک

مسیر تاکسی

مسیر تاکسی های با مبدا شرق بزرگراه شهید سلیمانی (رسالت ) : ایستگاه پل سید خندان ، خیابان ارسباران ، خیابان عطار ، زنگ تک

مسیر تاکسی های با مبدا غرب بزرگراه شهید سلیمانی (رسالت ) : ایستگاه بوستان بهشت مادران ، خیابان عطار ، پلاک 67 ، تک زنگ

مسیر مترو

خط تجریش به کهریزک ، ایستگاه مصلی ، به طرف سید خندان ، بی آر تی بطرف علم و صنعت ، ایستگاه بهشت مادران ، داخل بوستان بهشت مادران ، خیابان عطار ، پلاک 67 ، زنگ تک

مسیر خودرو شخصی

مسیر تاکسی و خودروی شخصی از شمال خیابان شریعتی : خیابان شریعتی ، جنب بزرگراه همت ، خیابان گل نبی(کتابی) ، میدان احمدی روشن (کتابی) ، خیابان جلفا-ارسباران ، بعد از فرهنگسرا ، خیابان عطار ، پلاک 67 ، زنگ تک

مسیر آژانس و خودروی شخصی از جنوب خیابان شریعتی و شرق و غرب بزرگراه شهید سلیمانی (رسالت) :شمال پل سیدخندان ، خیابان شریعتی نرسیده به خیابان خواجه عبدالله انصاری ، خیابان سیمرغ ، خیابان ارسباران ،بعد از فرهنگسرا ، خیابان عطار ، پلاک 67 ، زنگ تک

اسکرول به بالا